Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

A proposed model of safety climate: Contributing factors and consequences

Güvenlik iklimi ile ilgili bir model önerisi: Etkileyen faktörler ve sonuçlar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 216974 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the present study was to propose a model on safety climate by investigating the relationship between safety climate perceptions of employees and their safety-related behaviors in the workplace Additionally, effects of fatalism views and risk taking/sensation seeking tendencies on safe behaviors were analyzed The possible moderating effects of these variables on safety climate-safe behavior relationship were also investigated A total of 185 blue-collar employees working in a manufacturing firm participated in the study Participants filled out the questionnaires including scales of safety climate, cultural values (fatalism, individualism, hierarchy, and egaliterianism) and dimensions (collectivism, power distance, and uncertainty avoidance), and risk taking/sensation seeking The outcome variables included self-report compliance with safety rules and percentage of safety equipment used ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalısmanın amacı, bir isyerindeki çalısanların güvenlik iklimi algıları ile emniyet/güvenlik kurallarına uygun davranısları arasındaki iliskiyi inceleyerek güvenlik iklimi ile ilgili bir model önermekti Buna ek olarak, kadercilik görüsleri ve risk alma/duyum arama egilimlerinin emniyetli davranıslar üzerindeki etkisini incelemekti Bu degiskenlerin güvenlik iklimi-emniyetli davranıslar iliskisi üzerindeki olası etkileri de ayrıca arastırılmıstır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.