Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A proposed rule for the interconnection of distributed generation and its economic justification

Dağıtık elektrik üretiminin şebeke bağlantısı için önerilen bir yönetmelik ve bu yönetmeliğin ekonomik olarak doğrulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255422 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Distributed generation (DG) is electricity generation by small generating units, which are interconnected at distribution level with capacity less than 50 MW Environmental concerns and the idea of using cheap and domestic renewable resources increased the popularity of DG following the developments in equipment technology ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Dağıtık elektrik üretimi (DEÜ), dağıtım seviyesinden şebekeye bağlanan ve kurulu gücü 50 MW'ın altında olan küçük ünitelerden elektrik üretimidir Malzeme teknolojisindeki gelişmelerin ardından, çevresel kaygılar ile ucuz ve yerli yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretme fikri, DEÜ'nin popülaritesini arttırmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.