Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A provision model and design guidelines for permanent post-disaster housing in rural areas of Turkey based on an analysis of reconstruction projects in Çankırı

Türkiye'nin kırsal alanlarda uygulanacak kalıcı afet konutları için Çankırı'da uygulanan yeniden yapım projelerinin analizine dayanan bir konut sağlama modeli ve tasarım kılavuzu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167387 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PROVISION MODEL AND DESIGN GUIDELINES FOR PERMANENT POST- DISASTER HOUSING IN RURAL AREAS OF TURKEY BASED ON AN ANALYSIS OF RECONSTRUCTION PROJECTS IN ÇANKİRİ Dikmen, Neşe Ph D , Department of Architecture Supervisor: Asst Prof Dr Soofia Tahira Elias-Özkan September 2005, 150 pages Studies on post-disaster housing in rural areas of Turkey show that these houses do not respond to all the needs of users After the earthquake of June 2000, 1,221 permanent post-disaster houses (PDH) were erected in the villages of Çankırı Some of these PDH were built with Typical Designs while others were custom-designed for the beneficiaries who had rejected the Typical Designs of the Ministry of Public Works and Settlement The aim of this study was to pinpoint those factors of the PDH which led to satisfaction or dissatisfaction among the beneficiaries and, hence, abandonment of these houses ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz TÜRKİYE'MİN KIRSAL ALANLARINDA UYGULANACAK KALICI AFET KONUTLARI İÇİN ÇANKIRI'DA UYGULANAN YENİDEN YAPIM PROJELERİNİN ANALİZİNE DAYANAN BİR KONUT SAĞLAMA IVÎODELİ VE TASARIM KILAVUZU Dikmen, Neşe Doktora, Mimarlık Bölümü Tez yöneticisi: Yrd Doç Dr Soofia Tahira Elias-Özkan Eylül 2005, 150 sayfa Türkiye'de kırsal alanlarda uygulanmış afet konutları ile ilgili yapılan çalışmalar, bu konutların kullanıcıların bütün ihtiyaçlarına cevap vermediğini göstermektedir Haziran 2000 depreminden sonra Çankırı'da 1221 adet kalıcı afet konutu inşa edilmiştir Bu konutların bir kısmı T C ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.