Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Proxy architecture for software design change implementation

Yazılım tasarım değişikliği uygulanması için bir temsilci mimarisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 114682 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PROXY ARCHITECTURE FOR SOFTWARE DESIGN CHANGE IMPLEMENTATION TURAN, Serdar M.S., Informatics Institute Supervisor Assoc. Prof. Dr. Onur DEMİRÖRS Co-Supervisor Dr. Hürevren KILIÇ April 2001, 73 pages Traditional wisdom says that the cost of design change in a finalized software product is very high. Even a small technical improvement in software that requires an architectural change may demand great amount of code modification. In this study, a fundamental architectural change in a public-sector application is investigated. The application to be discussed is widely used around the country, therefore it was a challenge to modify the architecture of such an application. The change successfully accomplished with the proposed "Proxy Architecture". The study explains the technical features of the architecture in detail. It also points out both the technical and managerial impacts of the architectural change. Keywords: Software Design, Software Architecture, Proxy Design Pattern in ^mm *V

Summary:

oz YAZILIM TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI İÇİN BİR TEMSİLCİ MİMARİSİ TURAN, Serdar Yüksek Lisans, Enformatik Enstitüsü Tez Yöneticisi Doç. Dr. Onur Demirörs Ortak Tez Yöneticisi Dr. Hürevren KILIÇ Nisan 2001, 73 sayfa Klasik anlayış tamamlanmış bir yazılım ürününde yapılan tasarım değişikliğinde maliyetin çok yüksek olacağını söyler. Mimari değişiklik gerektiren yazılımdaki en küçük teknik bir iyileştirme dahi fazla miktarda kod değişikliği gerektirebilir. Bu çalışmada, bir kamu projesi uygulamasında yapılan temel bir mimari değişiklik incelenmektedir. Bahsi geçen uygulamanın ülke çapında yaygın olarak kullanılmasından ötürü, mimarisinin değiştirilmesi oldukça zor bir işti. Değişim, önerilen "Temsilci Mimarisi" ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Yapılan çalışmada, mimarinin teknik özellikleri detaylarıyla açıklanmaktadır. Ayrıca mimari değişikliğin teknik ve idari etkileri incelenmektedir. Anahtar kelimeler: Yazılım Tasarımı, Yazılım Mimarisi, Temsilci Tasarım Yöntemi iv