Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

A QCD analysis of high energy neutrino-nucleon interactions

Yüksek enerjili nötrino-nükleon etkileşimlerinin QCD analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143467 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a leading-order QCD analysis of structure functions in neutrino- nucleon interactions is performed From the CCFR nucleon structure function data, the QCD parameter Lambda has been extracted This measurement also corresponds to a measurement of the strong coupling constant Two fits to the data have been performed, the nonsinglet-only fit and the singlet-nonsinglet combined fit The result for Lambda was found to be 289 j|g ± 76 MeV, where the errors are statistical and systematical, respectively This result is compared to the world-wide measurements of this quantity ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, nötrino-nükleon etkileşimlerinden elde edilmiş nükleon yapı fonksiy onlarının bir ana-mertebe QCD analizi yapılmaktadır CCFR nükleon yapı fonksiyonu verisi kullanılarak, QCD parametresi Lambda hesaplanmıştır Bu ölçüm aynı zamanda bir güçlü bağlaşım sabiti ölçümüne karşılık gelmektedir Deney verisine iki fit yapılmıştır, sadece-nonsinglet fit ve singlet-nonsinglet birleşik fit Lambda ölçüm sonucu, verilen hatalar sırasıyla istatistiksel ve sistematik olmak üzere, 289 j^g ± 76 MeV olarak bulunmuştur Bu sonuç Lambda'nm önceden yapılmış olan ölçümleri ile kıyaslanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.