Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A quadtree-based adaptively-refined cartesian-grid algorithm for solution of the Euler equations

Euler denklemlerinin çözümü için adaptasyona yönelik kartezyen ağ algoritması geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A QUADTREE-BASED ADAPTIVELY-REFINED CARTESIAN-GRID ALGORITHM FOR SOLUTION OF THE EULER EQUATIONS Bulgök, Murat M Sc, Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz EULER DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADAPTASYONA YÖNELİK KARTEZYEN AĞ ALGORİTMASI GELİŞTİRİLMESİ Bulgök, Murat Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.