Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Qualitative assessment of a technology training course offered to pre-service English language teachers: A case study

Hizmet öncesi İngilizce öğretmenliği adaylarına verilen teknoloji dersinin değerlendirilmesi: Bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118912 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A QUALITATIVE ASSESMENT OF A TECHNOLOGY TRAINING COURSE OFFERED TO PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS: A CASE STUDY Özoğul, Gamze M S , Department of Computer Education and Instructional Technologies Supervisor: Asst Prof Dr Soner YILDIRIM July, 2002, 125 pages The purpose of this research was to assess the effectiveness of a new technology training course offered to pre-service English Language teachers, which was included into the teacher training curriculum after the restructuring efforts at the Turkish Teacher Training Program ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz HİZMET ÖNCESİ INGIZCE ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARINA VERİLEN TEKNOLOJİ DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Özoğul, Gamze Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Y Doç Dr Soner YILDIRIM Temmuz,2002, 125 sayfa Bu çalışmanın amacı, Türk Öğretmen Yetiştirme Programlarında yapılan yeniden yapılandırma sonucunda, öğretmen eğitim programlarına eklenmiş olan, İngilizce Öğretmenliği bölümündeki öğrencilere de verilen teknoloji eğitimi dersini değerlendirmektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.