Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Qualitative assessment of the competencies required to develop good quality educational multimedia software and the roles of multimedia software developers

Kaliteli bir çoklu ortam eğitim yazılımı geliştirmek için gerekli olan yetkinliklerin ve çoklu ortam yazılımı geliştiren kişilerin rollerinin nitel bir değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119034 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE COMPETENCIES REQUIRED TO DEVELOP GOOD QUALITY EDUCATIONAL MULTIMEDIA SOFTWARE AND THE ROLES OF MULTIMEDIA SOFTWARE DEVELOPERS Selvikavak, Ebru M S , Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Assist Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz KALİTELİ BİR ÇOKLU ORTAM EĞİTİM YAZILIMI GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN YETKİNLİKLERİN VE ÇOKLU ORTAM YAZILIMI GELİŞTİREN KİŞİLERİN ROLLERİNİN NİTEL BİR DEĞERLENDİRMESİ Selvikavak, Ebru Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Soner YILDIRIM Aralık 2002, 112 sayfa Bu nitel çalışmanın amacı, kaliteli bir çoklu ortam eğitim yazılımı geliştirmek için gerekli olan yetkinlikleri ve çoklu ortam geliştiricilerinin sahip olduğu rol ve sorumlulukları incelemektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.