Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A qualitative case study of English language teachers' views towards teacher research as a professional developmental tool

İngilizce öğretmenlerinin bir mesleki gelişim aracı olarak öğretmen tarafından yapılan araştırmalara karşı görüşlerinin nitel durum incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399974 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study investigated the current situation in relation to teacher research as a professional development tool among practicing English teachers in Turkey in their respective educational contexts. The perceptions of in-service ELT teachers on teacher research as a professional development tool and its sustainment among practitioners were studied in a qualitative case study design. Eighteen in- service EFL teachers from primary school, high school and university settings were recruited in the study. Initially, the participants completed an open ended questionnaire related to their previous experiences and perceptions of teacher research as a professional development tool. Following the surveys, a semi structured interview was utilized for in depth information. The results of the study indicated that teacher research has the potential to be an effective professional development tool among practitioners. Teacher research was found useful in helping to solve context specific classroom problems, raising awareness in teaching, promoting teacher autonomy, strengthening collaboration among colleagues and serving teachers as a feedback channel into the student perceptions. The attitudes of the teachers towards teacher research were mostly positive however; the challenges in the application of teacher research constituted the reasons for teachers' abstinence from using this tool. The prominent challenges included the lack of information related to the philosophical underpinnings of this tool, lack of technical knowledge to apply teacher research and the physical problems such as limited resources, time and heavy workload. Based on the results of the study several implications have been drawn to make teacher use more prevalent among EFL teachers. School support notably is important in this asset.

Summary:

Bu çalışma öğretmen tarafından yapılan araştırmaları bir mesleki gelişim aracı olarak incelemektedir. İngilizce öğretmenlerinin, bir mesleki gelişim aracı olarak öğretmen araştırmasına karşı olan algıları ve bu öğretmenler arasında bu aracın kullanımının devam ettirilebilmesinin yolları nitel durum incelemesi yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada ilköğretim, lise ve üniversite seviyelerinde çalışan on sekiz İngilizce öğretmeni yer almıştır. Öncelikle katılımcılar öğretmen araştırmasına dair önceki deneyimleri ve bu araştırma türüne yönelik algılarıyla ilgili açık uçlu bir anket doldurmuşlardır. Anketi takiben konu ile ilgili daha geniş kapsamlı bilgiye ulaşılmak için mülakat kullanılmıştır. Sonuçlar öğretmen tarafından yapılan araştırmaların etkili bir mesleki gelişim aracı olmak açısından bir potansiyeli olduğunu göstermektedir. Öğretmen tarafından yapılan araştırmalar, sınıftaki problemlere duruma uygun çözümler getirme, eğitimsel etkinliklerde farkındalığı artırma, öğretmen özerkliğini destekleme, meslektaşlar arası işbirliğini artırma ve öğrenci bakış açılarını yansıtarak bir geri dönüt aracı olma özelliğini taşıma açılarından yararlı bulunmuştur. Öğretmenlerin bu araştırma türüne yönelik tutumlarının çoğunlukla olumlu olmasına rağmen, uygulama sürecindeki zorluklar öğretmenlerin bu araştırma türünü tercih etmemelerine sebep olmaktadır. Bu konudaki belirgin zorlukları bu araştırma türünün altında yatan felsefi fikirlerin bilinmemesi, bu araştırma türünü uygulayacak teknik bilgiye sahip olmama ile sınırlı kaynaklar, zaman ve iş yükü fazlalığı gibi fiziksel problemlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak öğretmen tarafından yapılan araştırmaların yaygınlaştırılması için çeşitli sonuçlar çıkarılmıştır. Bu bakımdan okul desteğinin yeri ayrıca önemlidir.