Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

A qualitative case study of London 2012 Summer Olympic Games

Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları: Nitel örnek olay olarak araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481583 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı Olimpik paydaşların Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın etkileri hakkındaki görüşlerini araştırmaktır. Tarihi olarak Londra bir mega organizasyon olan Yaz Olimpik Oyunları'nı üç kez düzenleyen tek şehirdir. Londra 2012 Olimpik Paydaşlarının Olimpiyat Oyunları'nın etkileri konusundaki görüşlerini araştırmak amacıyla nitel metot kullanılmıştır. Araştırmacı 40 Olimpik paydaşla yarı yapılandırılmış görüşme yapmıştır. Ayrıca, araştırmacı gözlemci olarak oyunlar boyunca saha notları tutmuştur. Görüşmeler ve saha notları bu çalışmadaki ana veri kaynaklarıdır. Bu çalışmada tematik içerik analizi yapılmıştır. Bulgulara göre bu çalışmada dört ana tema bulunmuştur: a) Mega organizasyon Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak: Olimpik Mirasa Esin kaynağı olmak b) Olimpiyat Oyunları'yla Ulusal Markalaşma: İngiliz Açılış Töreni; c) Olimpiyatlarla Küresel Spor Şehri Londra; d) Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları ile Doğu İngiltere dönüşümü. Çıkarımlar Olimpiyat mirası'nın uzun vadede değerlendirilmesi, Olimpiyat oyunları aracalığıyla kentleşme, ulusal markalaşma ve genç nesile esin kaynağı olmanın önemini vurguladı.

Summary:

The purpose of the study was to explore the London 2012 Summer Olympic stakeholders' perceptions towards the impact of Olympic Games. Historically London was the single city in terms of hosting the mega event Summer Olympic Games three times. A case study strategy was utilized in this study. Qualitative method was used to investigate London 2012 Olympic Stakeholders' perceptions towards the impact of Olympic Games. Researcher conducted semi structured interview with 40 Olympic stakeholders. Additionally, researcher as an observer took field notes during the games. Interviews and field notes were main data sources in this study. Thematic content analysis was conducted manually in this study. According to findings four main themes were found in this study: a) Hosting Mega Event of London 2012 Summer Olympic Games: Inspire Olympic Legacy; b) Nation Branding with Olympic Games: British Opening Ceremony; c) Global Sport City London with Olympics; d) East London Transformation by London 2012 Summer Olympic Games. Implications identified the importance of examining the Olympic legacy in the long term, urbanization, nation branding and inspiring young generation through Olympic Games.