Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A qualitative model of the critical success factors for the effectiveness of information systems outsourcing

Bilişim sistemlerinde dış kaynak kullanımının etkililiği için kritik başarı faktörlerinin nitel bir modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313589 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The objective of this research is to construct a model of the critical success factors for the effectiveness of Information Systems (IS) outsourcing ?Lack of in-house expertise? and ?costeffectiveness? are the widely accepted major factors of motivation for IS outsourcing Although various decision models and analytical frameworks have been proposed before, the literature is not abundant on a complete qualitative model In contrast with the decision models which are executed before an outsourcing engagement (a-priori), an effectiveness model will be an a-posteriori guide which will enable the clients to measure their outsourcing performance and re-evaluate their business and management strategies ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu araştırmanın amacı bilişim sistemlerinde dış kaynak kullanımının etkililiğinin kritik başarı faktörleri için bir model oluşturmaktır ?Uzmanlık yetersizliği? ve ?maliyet etkililiği? dış kaynak kullanımının başlıca nedenleri olarak kabul edilir Çeşitli karar modeli ve analitik çerçeve çalışmalarına rağmen, literatür, bütünsel bir nitel model içermemektedir Dış kaynak kullanımı girişimlerinden önce (önsel) uygulanan karar modellerinin tersine, nitel biretkililik modeli, müşterilerin dış kaynak kullanımı performanslarını ölçmelerine, dolayısıyla iş ve yönetim stratejilerini tekrar gözden geçirmelerine yarayacak bir sonsal kılavuz görevi görecektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.