Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

A qualitative research on suicide notes: Mental representations in suicide notes of men

İntihar notları üzerine nitel bir araştırma: erkeklerin intihar notlarında zihinsel temsiller

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 505438 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis was dedicated to investigate a part of the suicide phenomenon by using suicide notes The main aim of the study was to examine the note leavers' experiences in relation to others ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, intihar notlarını kullanarak intihar olgusunun bir kısmını araştırmayı amaçlamaktadır Çalışmanın temel amacı not bırakan kişilerin diğerleriyle ilişkilerindeki deneyimlerini araştırmaktır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.