Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A quality model for cloud-based enterprise information systems

Bulut tabanlı kurumsal bilgi sistemleri için kalite modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 441776 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Organizations have migrated from on-premise enterprise information systems to Cloudbased Enterprise Information Systems (Cloud-EIS) due to the benefits of cloud computing, such as flexibility, availability on demand, and interdependence in information technology infrastructure. Accordingly, enterprises perceive the significance of the quality of Cloud-EIS for improving their businesses, and they pay more attention to selecting the suitable Cloud-EIS. Having looked at the extensive literature, only a few researchers have studied the quality of cloud-based solutions, yet their quality dimensions appear to be subjective, not well-quantifiable, and insufficient for evaluating the quality of Cloud-EIS. While this area is not completely explored, it has attracted deep interest from both enterprises and cloud providers. Therefore, this study presents a comprehensive and hierarchically-structured quality model of Cloud-EIS, which provides a systematic evaluation for diagnosing the quality of Cloud-EIS products. Consequently, the metrics of the quality model of Cloud-EIS are developed and used for quality evaluation of three Cloud-EIS products. Finally, the Analytic Hierarchy Process (AHP) method is employed in order to rank the quality factors of Cloud-EIS. The results show that the most significant quality factors are determined as security & privacy, reliability, functionality, usability and maintainability.

Summary:

İşletmeler bulut bilişimin esneklik, ihtiyaç anında erişim, ve bilişim teknolojileri altyapısı gerektirmemesi gibi sağladığı faydalar nedeniyle, geleneksel kurumsal bilgi sistemlerinden bulut tabanlı kurumsal bilgi sistemlerine (Bulut-KBS) geçmeye başlamışlardır. İşletmeler Bulut-KBS sistemlerinin kalitesinin iş iyileştirme yönünden etkisini anlamış ve uygun kalitede Bulut-KBS şeçmeye daha çok önem vermişlerdir. Detaylı olarak literatüre bakıldığında, sadece birkaç çalışmanın bu alanı incelediği görülmüştür; ancak mevcut çalışmaların kalite ölçütlerinin de Bulut-KBS kalitesini değerlendirmek için çoğunlukla, tam olarak ölçülemeyen, öznel ve yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu alanda kısıtlı sayıda çalışma olmasına rağmen, işletmeler ve bulut sağlayıcıları tarafından önemli ölçüde ilgi görmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada sistematik bir değerlendirme yöntemi sunan, kapsamlı ve hiyerarşik olarak yapılandırılmış bir kalite modeli geliştirilmiştir. Ayrıca, Bulut-KBS için kalite metrikleri geliştirilmiş ve üç tane Bulut-KBS ürünün kaliteleri değerlendirilerek metriklerin uygulanabilirliği gösterilmiştir. Son olarak, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) metodu kullanılarak Bulut-KBS kalite faktörlerinin önem sıralaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda, güvenlik & gizlilik, güvenilirlik, fonksiyonellik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik en önemli kalite faktörleri olarak belirlenmiştir.