Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A quantitative study of ELL and ELT students' post-reading strategies

İDE ve İDÖ öğrencilerinin okuma sonrası stratejileri üzerine nicel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 436763 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to explore the cognitive post-reading strategies used by English Language and Literature (ELL) and English Language Teaching (ELT) students after they read an academic text in their area of study. Since there was not a post-reading strategy instrument in the literature, a questionnaire was developed to carry out the study. In order to develop the questionnaire, second and foreign language reading strategy literature and previous reading strategy questionnaires were examined and post-reading strategies were listed. Then, three experts reviewed the questionnaire. The items were phrased and metacognitive strategies were eliminated according to their comments and evaluation. Finally, the questionnaire was piloted. According to piloting statistics results, several items were edited. The questionnaire consists of three parts. The first part collects background information of the participants. The second part collects information on the use of post-reading strategies. This part consists of two subscales: without referring back to the text and referring back to the text. In the third part, there is an open-ended item which asks students to include any other post-reading strategies they use. Explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis, and Cronbach's alpha analysis confirmed the questionnaire is a valid and reliable instrument. 226 freshmen and sophomores at ELT and ELL departments at Akdeniz University participated in the study. The findings showed that the students had a moderate use of cognitive post-reading strategies. It was also found that the students did not differ in strategy use in terms of grade, department, sex, or prep school education.

Summary:

Bu çalışmanın amacı İngiliz Dili ve Edebiyatı (İDE) ve İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin (İDÖ) çalışma alanlarıyla ilgili akademik metinler okuduktan sonra kullandığı bilişsel okuma sonrası stratejilerini belirlemektir. Alan yazında okuma sonrası stratejilerini ölçen bir ölçme aracı bulunmadığından çalışmayı yürütmek için bir anket geliştirildi. Anketi geliştirmek için, yabancı dil ve ikinci dil olarak İngilizce alanında alan yazın ve mevcut okuma stratejileri anketleri incelendi ve okuma sonrası stratejileri listelendi. Daha sonra anket üç uzman tarafından incelendi. Uzmanların yorum ve değerlendirmelerine göre anket maddelerinin ifadeleri düzenlendi ve biliş üstü stratejiler elendi. Son olarak ankete pilot uygulama yapıldı. Pilot uygulama sonuçlarına bazı maddeler düzenlendi. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcılarla ilgili bilgi toplamaktadır. İkinci bölüm okuma sonrası stratejilerinin kullanımıyla ilgili bilgi toplamaktadır. Bu bölüm iki alt faktörden oluşmaktadır: metne geri dönmeden ve metne göre dönerek. Üçüncü bölümde öğrencilere kullandıkları başka oturma sonrası stratejilerin olup olmadığını soran açık uçlu bir madde bulunmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach alfa analizi sonuçları anketin güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu doğrulamıştır. Akdeniz Üniversitesindeki birinci ve ikinci sınıf 226 İDE ve İDÖ öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Bulgular öğrencilerin bilişsel okuma sonrası stratejilerini orta düzeyde kullandığını göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin strateji kullanımında sınıf, bölüm, cinsiyet veya hazırlık eğitimi alıp almama bakımından farklılaşmadığı bulunmuştur.