Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A questionnaire study on yachting in Göcek bays

Göcek koylarında yatçılık üzerine bir anket çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143175 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yachting known as a relatively old and an expensive leisure activity, due to recent developments of technology and construction techniques has become accessible to a wider range of people. Mediterranean coasts have a great importance among the world yachters. There is a congestion of yacht traffic in the western and middle Mediterranean marinas, so the yachters tend to go to the Eastern Mediterranean including the Turkish coasts. Göcek is the most popular yachting region in Turkey with its sheltered bays, natural beauties and archeological heritage. Göcek Bays are among the first group of Specially Protected Areas declared in Turkey. Yachting activity in summer months has been an ever-increasing use. At present, there exists a very low level of managerial effort for limiting the environmental impacts of boating activities in Göcek Bays. The uncontrolled yachting in Göcek Bays presents a growing p ressure on the environment, and the coastal and marine ecosystem. On the other hand, it contributes to decreasing the quality of holidays due to congestion, noise and water pollution. The aim of this thesis is to produce information that would contribute to a future regional yacht tourism management plan for Göcek Bays. To determine the preferences and evaluations of the yachters about this region two surveys have been carried out during the summers of 2000 and 2001. During these surveys questionnaires were distributed to the users and their priorities of several items were asked. Besides some demographic information about the user was obtained. Keywords: Yachting, Göcek, Yacht Tourism, Management Plan

Summary:

Bilinen eski ve pahalı bir turizm biçimi olan yatçılık, gelişen teknoloji ve inşa yöntemleri sayesinde daha geniş bir kitleye hitab etmeye başlamıştır. Akdeniz kıyılan, dünya yatçıları arasında büyük öneme sahiptir. Orta ve Batı Akdeniz kıyılarındaki yoğun yat trafiği yatçıların, Türkiye kıyılarının da bulunduğu Doğu Akdeniz çanağına yönelmelerine neden olmuştur. Göcek, gerek doğal, sakin koylarıyla, gerekse tarihi ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'deki önemli yat turizmi bölgelerindendir. Göcek koyları aynı zamanda birinci derece Özel Koruma Alanları arasında yer almaktadır. Yaz aylarında, yatçılık aktiviteleri giderek artan bir kullanım biçimi haline gelmiştir. Günümüzde, Göcek koylarında yatçılık aktivitelerinin çevresel etkilerini önlemeye yönelik yönetim çabası oldukça düşük seviyededir. Kontrolsüz yapılan yatçılık aktiviteleri çevre ve kıyı ekosistemi üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Diğer yandan bu, kalabalık, gürültü ve su kirliliği tatil kalitesinde düşüşe neden olmaktadır. Bu tez çalışmasının amacı, Göcek koyları için oluşturulacak bölgesel bir yat turizmi yönetim planında faydalanılacak bilgileri tesbit etmektir. Kullanıcı profilini belirlemek ve kullanıcıların bölgeyle ilgili değerlendirmelerini almak üzere 2000 ve 2001 yıllarının yaz aylarında iki anket uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalar süresince kullanıcılara değişik konularda öncelikleri soruldu. Bunun yanında kullanıcılarla ilgili demografik bilgilerde toplandı. Bu anket uygulamalarındı değerlendirmeleri bu tez çalışması için değerli bir veri olacaktır. Anahtar Kelimeler: Yatçılık, Göcek, Yat Turizmi, Yönetim Planı