Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A recommendation framework using ontological user profiles

Ontolojik kullanıcı profillerine dayanan içerik önerimi çatısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305063 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a content recommendation system has been developed. The system makes recommendations based on the preferences of the users on some aspects of the content and also preferences of similar users. The preferences of a user are extracted from the choices of that user made in the past. Similarities between users are defined by the similarities of their preferences. Such a system requires both qualified content and user information. The proposed system uses semantic user and content profiles to more effectively define the relationships between the two and make better inferences. An ontology is defined using the existing domain ontologies and the semi-structured data on the web. The system is implemented mainly for the movie domain in which well-defined ontologies and user information are easier to access.Keywords: Recommendation, User Profiling, Ontology

Summary:

Bu tez çalışmasında, bir içerik tavsiye sistemi oluşturulmuştur.Sistem, tavsiyede bulunurken, kullanıcının tavsiye edilecek nesne hakkındaki tercihlerini kullanır.Bu tercihler kullanıcının daha önce oylamış olduğu içeriklerin özellikleri dikkate alınarak belirlenir.Tavsiye aşamasında aynı zaman kullanıcıya benzer diğer kullanıcıların da tercihlerinden yararlanılır.Bu tarz bir sistem, yeterli sayıda ve anlamlı içerik ve kullanıcı bilgisine ihtiyaç duyar. Bu çalışmada önerilen tavsiye sistemi, anlamsal kullanıcı ve nesne profilleri kullanarak, bunların aralarındaki ilişkilerin daha etkili olarak belirlenmesini ve daha sağlıklı çıkarımlar yapılabilmesini sağlar. İçerikleri ve kullanıcıları temsil edebilmek üzere var olan alan ontolojilerinden ve veb üzerindeki yarı yapısal verilerden yararlanılarak sistemin kullanacağı bir ontoloji tanımlanmıştır. Hem yapısal ve ontolojik olarak tanımlanmış alan bilgisinin, hem de erişilebilir kullanıcı bilgilerinin varlığı nedeniyle, örnek olarak, bir film tavsiye sistemi gereçkleştirilmiştir.Anahtar kelimeler: Tavsiye Sistemleri, Kullanıcı Profili Oluşturma, Ontoloji