Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A recommendation system combining context-awareness and user profiling in mobile environment

Mobil ortamda kullanıcı profilleme ve durum muhakeme tabanlı akıllı öneri sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167055 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A RECOMMENDATION SYSTEM COMBINING CONTEXT- AWARENESS AND USER PROFILING IN MOBILE ENVIRONMENT Ulucan, Serkan M S , Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor : Prof Dr Aydan Erkmen Co-Supervisor: Prof Dr İsmet Erkmen December 2005, 122 pages Up to now various recommendation systems have been proposed for web based applications such as e-commerce and information retrieval where a large amount of product or information is available Basically, the task of the recommendation systems in those applications, for example the e-commerce, is to find and recommend the most relevant items to users/customers In this domain, the most prominent approaches are "collaborative filtering" and "content-based filtering" Sometimes these approaches are called as "user profiling" as well In this work, a context-aware recommendation system is proposed for mobile environment, which also can be considered as an extension of those recommendation systems proposed for web-based information retrieval and e-commerce applications In the web-based information retrieval and e-commerce applications, for example in an online book store (e-commerce), the users' actions are independent of their instant context (location, time ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz MOBIL ORTAMDA KULLANICI PROFİLLEME VE DURUM MUHAKEME TABANLI AKILLI ÖNERİ SİSTEMİ Ulucan, Serkan Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof Dr Aydan Erkmen Ortak Tez Yöneticisi: Prof Dr İsmet Erkmen Aralık 2005, 122 sayfa Şimdiye kadar çok fazla bilginin ve ürünün bulunduğu web tabanlı bilgi edinme ve e- ticaret gibi uygulamalar için çeşitli yönlendirme sistemleri önerildi Temel olarak bu uygulamalardaki, örneğin e-ticarette, yönlendirme işi kullanıcıyla/müşteriyle en çok ilgili olan nesnelerin bulunması ve önerilmesi işidir Bu alanda en çok göze çarpan yaklaşımlar "içerik tabanlı filtreleme" ve "iş birliği ile yapılan filtrelemedir" Bazen bu yaklaşımlar "kullanıcı profillerini" çıkarma olarak ta adlandırılır Bu çalışmada mobil ortam için, web tabanlı bilgi edinme ve e-ticaret uygulamalarında kullanılan yönlendirme sistemlerinin genişletilmesi olarak ta düşünülebilecek bir durum algılayan yönlendirme sistemi önerilmiştir Web tabanlı bilgi edinme ve e-ticaret uygulamalarında, örneğin kitap satışı yapılan bir sitede (e-ticaret), kullanıcıların hareketleri anlık durumlarından (yer, zaman ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.