Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A reconfigurable computing platform for real time embedded applications

Gerçek zamanlı uygulamalar için yeniden yapılandırılabilinir bilişim platformu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305146 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Today?s reconfigurable devices successfully combine `reconfigurable computing machine?paradigm and `high degree of parallelism? and hence reconfigurable computing emerged as apromising alternative for computing-intensive applications ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Günümüzün yeniden yapılandırılabilinir donanımları, `yeniden yapılandırılabilinir bilişim'paradigmasını ve `yüksek dereceli paralelliği' birlikte sunmaktadır Bu donanımlarlayeniden yapılandırılabilinir bilişim, yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalar için gelecekvaat eden bir alternatif çözüm olarak ortaya çıkmıştır Mikroişlemcilerin kullanıldığıgenel amaçlı bilişime kıyasla üstün performans ve düşük güç tüketimi sunmasına karşın,yeniden yapılandırılabilinirbilişim oldukça karmaşık bir tasarım süreci gerektirmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.