Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A reconsideration of the concept of architectural space in the virtual realm

Mimari mekan kavramının sanal alemde yeniden değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 213092 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The discovery of new geometries in the 19th century and the departure from an absolute to a relative understanding of space-time, together with the invention of higher dimensions have caused a shift towards the idealization of space. This new type of ideal space was called hyperspace. The counter-intuitive quality of hyperspace has opened up new formal possibilities and representation techniques in art and architecture. In a similar manner, with the introduction of computers, the virtual and immaterial quality of cyberspace has offered new design techniques and forms to architecture. Algorithmic design tools and the use of surface as the primary architectural element in cyberspace have caused a shift in the conception of space together with the way it is perceived. Taking its departure point from physical space, this thesis investigates the upper and lower dimensions of space in order to understand and analyze the current conception of architectural space in the virtual realm. Three types of spatial qualities are investigated in detail: the ideal characteristic of hyperspace, the visual medium of cyberspace and the algorithmic formation of hypospace. Keywords: New geometries, hyperspace, cyberspace, algorithmic design, surface.

Summary:

Mutlak bir yapıdan çıkarak göreceli bir anlayısa kavusan zaman-mekan anlayısı ve 19.yy'da kesfedilen yeni geometriler ve üst boyutların bulunması ile üst uzay olarak adlandırılan ideal bir mekan anlayısı ortaya çıkmıstır. Üst uzayın sezgi karsıtı yapısı, sanatta ve mimarlıkta yeni biçimsel olasılıklar ve sunum teknikleri saglamıstır. Benzer bir sekilde, bilgisayarların gelisi ile birlikte, siber uzayın sanal niteligi mimarlıga yeni tasarım teknikleri ve biçimler sunmustur. Siber uzayda algoritmik tasarım araçları ile birlikte yüzeyin baslıca mimari yapı ögesi olarak kullanılmaya baslanması, mekanın kavranmasının yanı sıra algılanmasında da farklılasmalara yol açmıstır. Çıkıs noktasını fiziksel mekan olarak alan bu tez, sanal alemdeki mimari mekanın mevcut yapısını anlamak ve analiz etmek için mekanın üst ve alt boyutlarını incelemektedir. Bu amaçla üç çesit mekanın niteligi ayrıntılı bir sekilde incelenmektedir: üst uzayın ideal karakteri, siber uzayın görsel ortamı, ve son olarak, alt uzayın algoritmik yapısı. Anahtar sözcükler: Yeni geometriler, üst uzay, siber uzay, algoritmik tasarım, yüzey.