Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

A reconsideration of the problem of universals: A contemporary perspective

Tümeller probleminin yeniden değerlendirilmesi: Çağdaş bir bakış açısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321066 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims at investigating the problem of universals, which is one of the most venerable issues in the history of philosophy The problem of universals emerges from the ontological status of properties and relations; i e ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, felsefe tarihinin en eski tartışmalardan biri olan tümeller problemi üzerine çağdaş bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.