Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Uygulamalı Matematik Enstitüsü / Finansal Matematik Anabilim Dalı

A regime switching model for the temperature and pricing weather derivatives

Hava sıcaklığı için rejim değişim modeli ve hava durumu türevlerinin fiyatlaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 441923 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Weather has an enormous impact on many institutions, for example, in energy, agriculture, or tourism sectors For example, a gas provider faces the reduced demand in gas in case of hot winter Weather derivatives can be used as a tool to manage the risk exposure towards adverse or unexpected weather conditions Weather derivatives are the financial contracts with underlying depending on weather variables such as temperature, humidity, precipitation or snow Since the temperature is the most commonly used weather variable, we consider the temperature based weather derivatives ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Hava durumu birçok kuruluş üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir, örneğin, enerji, tarım, veya turizm sektörlerindeki kuruluşlar Örneğin, bir doğal gaz sağlayıcı kış mevsiminin sıcak geçmesi durumunda doğal gaz talebinde azalış ile karşılacaktır Hava durumu türevleri olumsuz veya beklenmeyen hava koşullarına ilişkin riski yönetmek için bir araç olarak kullanılabilir Hava durumu türevleri sıcaklık, nem, yağış veya kar gibi hava değişkenleri üzerine yazılan finansal sözleşmelerdir En çok kullanılan hava değişkeni sıcaklık olduğu için sıcaklığa dayalı hava türevleri ele alınmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.