Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A remanufacturing system with imperfect sorting: Deterministic and probabilistic models

Hatalı sınıflandırma içeren yeniden üretim sistemi: Deterministik ve rassal modeller

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 534239 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, we focus on inaccurate sorting process with classification errors in a reverse supply chain comprising a remanufacturer and a collector under deterministic demand in a single time period The collector acquires used items from end-users and the remanufacturer reproduces them to serve the deterministic demand of remanufactured products ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, tek bir zaman periyodunda deterministik talep altında bir yeniden imalatçı ve bir toplaycıdan oluşan tersine tedarik zincirinde, sınıflandırma hataları içeren kesin olmayan sınıflandırma prosesine odaklanıyoruz Toplayıcı, kullanılmış ürünleri son kullanıcılardan satın almakta ve yeniden üretici bu ürünleri yeniden imal edilen ürünlerin deterministik talebini karşılamak için üretmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.