Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / Örgütsel Davranış Bilim Dalı

A research about the relationship of psychological safety and organizational politics perception with compulsory citizenship behavior

Psikolojik güvenlik ve örgütsel politika algısının zorunlu örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 391293 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study's main purposes are investigating whether employees exhibit Compulsory Citizenship Behaviors(CCB), identifying probable pressures behind CCB and examining the relationship of Psychological Safety(PS) and Organizational Politics Perception(OPP) with CCB In order to investigate CCB in Turkish firms, 27-item CCB scale is compiled from conventional OCB scales and asked with an introduction whether respondents experience any pressure for displaying these behaviors Moreover, the potential pressures such as respondents' oneself, family, peers, organizational climate and supervisor are asked PS is measured by 7-item scale developed by Edmondson (1999) and OPP is measured by 9-item scale developed by Kacmar and Ferris (1991) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amaçları arasında; çalışanların Zorunlu Vatandaşlık Davranışı (ZVD) sergileyip sergilemediklerinin araştırılması, ZVD'ye sebep olabilecek olası baskı unsurlarının belirlenmesi ve Psikolojik Güvenlik (PG) ile Örgütsel Politika Algısının (ÖPA) ZVD ile ilişkisinin incelenmesi bulunmaktadır ZVD'yi Türk firmalarında incelemek üzere; geleneksel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) ölçeklerinden derlenerek 27 ifadeli ZVD ölçeği hazırlanmış ve bu davranışların baskı ile yapılıp yapılmadığı konusundaki açıklama metniyle birlikte katılımcılara sorulmuştur Kişinin kendisi, ailesi, çalışma arkadaşları, örgüt iklimi ve yöneticisi gibi olası baskı unsurları da ayrıca sorulmuştur PG, Edmondson (1999) tarafından geliştirilen yedi maddelik ölçek, ve ÖPA Kacmar ve Ferris (1991) tarafından geliştirilen dokuz maddelik ölçek ile ölçülmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.