Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı

2007

A research on architectural design techniques and manufacturing processes in the digital age

Dijital çağda mimari tasarım teknikleri ve üretim süreçleri üzerine bir araştırma

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 223293

Tezi Bul
Özet:

Bu tezin amacı, dijital teknolojilerin ve sayısal tasarım araçlarının etkisi altında mimari tasarım ve üretim süreçlerinin ve bu süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin değerlendirilmesidir. Sayısal tasarım ortamına geçiş ile birlikte ortaya çıkan ve matematiksel ilişkilendirmeler üzerine kurulu olan yeni yaklaşımlar mimari tasarım süreçlerini değiştirmektedir.Bu çevrenin etkisi altında tasarım süreçleri ile birlikte üretim süreçleri de değişime uğramakta ve bu iki süreç arasındaki ayırımlar giderilerek bütünleşik tek bir süreç tanımlanmaktadır. Tasarım ve üretim süreçlerinin entegrasyonu, birçok farklı disiplinin işbirlikçi bir ortam içerisinde birleştirmiş ve aynı zamanda bu yeni çatı altında mimarın yerinin ve disiplinin geleceğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Yukarıda sözü geçen değişimleri göz önünde bulundurarak, bu tez dijital teknolojilerin etkisi altında, hem tasarım hem de üretim süreçleri bağlamında değişim gösteren ve doğurduğu tepkiler ışığında yenilenen mimarlık disiplinin bir değerlendirmesidir. Anahtar Kelimeler: Dijital Teknolojiler,Sayısal Tasarım Ortamı, Tasarım Süreçleri, Üretim Süreçleri

Summary:

The thesis aims to evaluate the influence of digital technologies and computational design environment on architectural design and manufacturing processes, and interaction of them. With the introduction of computational design, a new approach, proceeding with mathematical relations and definitions, has redefined the architectural design processes as well as the manufacturing processes. The integration of design and manufacturing processes has led various disciplines to be engaged in a collaborative environment of design and production where the role of the architect and the future definition of the discipline are questioned. Referring to such alterations, this thesis is an assessment of the discipline under the influence of digital technologies both design and production wise and the evaluation of the responses generated by these technologies in the practice. Keywords: Digital Technologies, Computational Design Environment, Design processes, Manufacturing Processes