Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı

A research on design principles in historic built landscapes case study: Odunpazarı, Eskişehir

Tarihi yapılı çevrelerde tasarım ilkeleri üzerine bir çalısma: Eskişehir, Odunpazarı örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176733 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, the problem of the principles of new designs in historic built landscapes is discussed.In approaching the problem, a theoretical framework is developed and the general principles regarding new buildings in historic settings are derived from the theoretical context. Subsequently, the proposed principles is tried to be adapted to the case of Odunpazarı historic urban fabric. Finally, a Youth Center for a specific Project Area in Odunpazarı is proposed, and the integration of the proposal to the context is evaluated.The foremost aim of the thesis is proposing general principles concerning good architecture that continues and contributes to the spirit of place, and adapting them for a specific design problem in a specific place in order to evaluate the efficiency of the principles proposed. In developing the theoretical framework, it was discussed that, in determination of the principles for new designs, the historic built landscape should be handled in a way that resolves the network of relationships and allow the definition of the spirit of place. The methodology of understanding the spirit of place was established with reference to the approaches developed by Christopher Alexander and Christian Norberg-Schulz. According to the studies by these scholars, a triad layer system in resolving the spirit of place is developed. As named by Christian Norberg-Schulz, the layers of Gestalts, typologies and figures constituted the analytical framework leading to the resolution of the network of relationships between the components ofa place.This model of analyzing and defining the spirit of place was found valuable, since it does not only focuses on the formal aspects of the historic built landscape, but also questions the main rules forming the unity and coherence of place.Odunpazarı traditional urban fabric is selected as a case study, and its physical, historical, social and economical context is evaluated by the help of the literature and site surveys. Finally, a `Youth Center? in a Project Area in Odunpazarı isproposed according to the general principles derived from the theoretical framework, and the results are discussed.

Summary:

Bu tezde, tarihi yapılı çevrelerde tasarım ilkeleri problemi çalısılmıstır.Problemin ele alınısında, bir teorik çerçeve gelistirilmis ve tarihi dokuda yeni yapılara iliskin genel ilkeler gelistirilen bu teorik baglamdan yola çıkarak oluşturulmustur. Bunun ardından, olusturulan ilkeler Odunpazarı tarihi kent dokusu örnegineuyarlanmaya çalısılmıstır. Son olarak, Odunpazarı'nda belirlenmis olan bir Proje Alanı için bir Gençlik Merkezi önerilmis ve önerinin kentsel baglamla bütünlesmesi konusunda bir degerlendirme yapılmıstır.Bu tezin en önde gelen amacı, `yerin ruhu'nu devam ettirmeye ve ona katkıda bulunmaya yetkin iyi bir mimarlıga ulasmak için genel ilkeler belirlemek ve bu ilkelerin belirli bir yer ve belirli bir tasarım probleminde uyarlanması ile ilkelerin yararının degerlendirilmesidir.Teorik çerçevenin gelistirilmesinde, tasarım ilkelerinin belirlenmesi için, tarihi çevrenin iliskiler agının çözülerek ve `yerin ruhu'nun tanımlanmasına olanak verecek sekilde ele alınması gerekliligi tartısılmıstır. `Yerin ruhu'nun anlasılması için gerekenyöntem, Christopher Alexander and Christian Norberg-Schulz tarafından gelistirilen yaklasımlara referans verilerek olusturulmustur. Bu uzmanların çalısmalarına göre, `yerin ruhu'nu çözümlemeye yarayacak 3 katmanlı bir sistem gelistirilmistir. Norberg-Schulz tarafından isimlendirildigi gibi, Gestalt, tipoloji ve figür katmanları, bir yerin bilesenlerininin arasındaki iliskiler agının çözümlenmesine olanak veren analitik çerçeveyi olusturmustur. `Yerin ruhu'nun tanımlanması ve analiz edilmesine yarayan bu model, tarihi yapılı çevrelerin sadece fiziksel özelliklerine odaklanmadan yerin birlik ve bütünlügünü olusturan kuralları da sorguladıg için degerli bulnmustur.Odunpazarı geleneksel kent dokusu bir örnekleme alanı olarak seçilmis, ve bu alanın fiziksel, tarihi, sosyal ve ekonomik baglamı, literatür ve arazi çalısmaları yardımıyla, degerlendirilmistir. Son olarak, teorik çerçeveden süzülen genel ilkelere göre Odunpazarı'nda bir Proje Alanı'nda bir Gençlik Merkezi önerilmis, ve, teori ve öneri arasındaki uyum tartışılmıstır.