Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Risk management approach for acquisition of software intensive systems in the Turkish Army

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yazılım sistemlerinin tedariğinde risk yönetim yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119500 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A RISK MANAGEMENT APPROACH FOR ACQUISITION OF SOFTWARE INTENSIVE SYSTEMS IN THE TURKISH ARMY SAYLAN, Necip M S , Department of Information Systems Supervisor Assoc Prof Dr Elif DEMİRÖRS Co-Supervisor: Assoc Prof Dr Onur DEMİRÖRS August 2002, 146 pages The current techniques of risk assessment rely on checklists and human expertise ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TURK KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA YAZILIM SİSTEMLERİNİN TEDARİĞİNDE RİSK YÖNETİM YAKLAŞIMI SAYLAN, Necip Yüksek Lisans, Bilgi Sistemleri Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Elif Demirörs Ortak Tez Yöneticisi: Doç Dr Onur Demirörs Ağustos 2002, 146 sayfa Mevcut risk değerlendirme teknikleri kontrol listeleri ve insan tecrübesine dayanmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.