Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

A robust altitude control approach for sea skimming missiles

Su sathına yakın uçan füzeler için gürbüz irtifa kontrolü yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489514 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A sea skimming missile is needed to be flown above mean sea level as low as it can, in order to decrease detectability; so that, survivability of the missile against counter attacks of the target ships is maximized. On the other hand, flying at very low altitude is a tough task under disturbances due to sea waves and measurement errors of various sensors used in height control loop. Thus, a robust altitude control system design is one of the main challenges among the other control algorithms for a sea skimming missile. In this study, Kalman filter based altitude control method is proposed and compared with the existing designs in literature. Moreover, determination of the optimal flight altitude is performed by estimating the instantaneous sea condition by Kalman filter. Simulation results for widely varied scenarios, in which different sensor errors, severe sea conditions, and limited computing power are taken into account, are shared. Results show that the proposed Kalman filter based altitude control application has satisfactory performance against many real world issues.

Summary:

Su sathına yakın uçuş yapan bir füze, fark edilebilirliğini düşürerek hedef geminin karşı saldırılarına karşı kendi bekasını artırabilmek için, ortalama deniz seviyesine göre olabildiğince düşük irtifada uçmalıdır. Diğer taraftan çok düşük irtifada seyretmek, irtifa kontrolü döngüsünde kullanılan çeşitli sensörlere ait pek çok hata ve deniz yüzeyindeki dalgaların yarattığı bozucu etkiler sebebiyle, oldukça zorlu bir görevdir. Bu yüzden, su sathına yakın uçan füzeler için, gürbüz bir irtifa kontrolü sisteminin tasarımı füze üzerindeki diğer kontrol algoritmalarının arasında en önemlilerinden birisidir. Bu çalışmada, Kalman filtresi tabanlı irtifa kontrol sistemi sunulmakta ve literatürde yer alan tasarımlar ile kıyaslanmaktadır. Bunun yanı sıra, anlık deniz koşulları kestirilerek, optimum uçuş yüksekliği de Kalman filtresi tarafından belirlenmiştir. Farklı sensör hataları, kötü deniz durumu, ve kısıtlı bilgisayar gücü gibi etkenlerin hesaba katıldığı pek çok farklı senaryo için benzetim sonuçları paylaşılmıştır. Sonuçlara göre, önerilen yöntem olan Kalman filtresi tabanlı irtifa kontrolcüsü pek çok gerçek dünya problemlerine karşı tatmin edici performans göstermektedir.