Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü-Eğitim Bilimleri Enstitüsü

A rotten apple spoils the barrel: Cause markers employed by native speakers of Turkish when writing cause paragraphs in English and Turkish

Çürük elma yanındakileri de çürütür: Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından Türkçe ve İngilizce yazılan neden paragraflarında kullanılan nedensellik yapıları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370760 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to identify and analyse the frequencies and functions of cause markers employed by native speakers of Turkish when writing cause paragraphs both in Turkish and English It also examines whether the employment of the cause markers differs while writing in L1 versus L2 and whether or not the students have any problems while using the cause markers in English ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma anadili Türkçe olan kişilerin Türkçe ve İngilizce neden paragraflarında kullandıkları nedensellik yapılarının sıklığını ve işlevlerini belirlemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.