Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A rule-based domain specific language for fault management

Hata yönetimi için kural tabanlı alana özel bir dil

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368916 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A fault management framework has been developed where a rule-based event processing language is also developed that provides improvement to the existing approaches in terms of time responsiveness. Reference architectures were developed for the fault management domain including fault avoidance capabilities. Such capability is for taking precautionary actions before the fault happens, while most of the fault tolerance techniques are intended for detecting a fault after it happens, hence utilizing the time with less efficiently. High availability is targeted through such measures for mission-critical systems. The need for this study was realized when a family of products were planned for different mission-critical systems to support them by different Fault Management subsystems. A real-time event-processing rule-based language and its processing tools were defined as a requirement during this work and final contribution was dedicated to this area. Requirements for the language did not include high demands on the inference capabilities and very high-level declarative logic, however, its response in the environment that deals with events at the computational platform level was important. The language and its processor were validated with tests and based on the available similar results in the literature, performed superior especially considering its specific purpose.

Summary:

Zaman duyarlılığı cinsinden mevcut yaklaşımlardaki gelişimi sağlayan kural tabanlı olay işleme dilinin geliştirildiği yerde bir hata yönetimi çerçevesi de geliştirilmiştir. Hatadan kaçınma yetenekleri içeren hata yönetimi alanı için referans mimariler geliştirilmiştir. Zamanın daha az verimli kullanılmasından dolayı, çoğu hata toleransı teknikleri hatayı oluştuktan sonra tespit etmeye yönelikken, bu tür yetenekler hata oluşmadan önce gerekli tedbirleri almaya yöneliktir. Görev kritik sistemler için bu tür önlemler sayesinde hedeflenen, yüksek dereceli kullanılabilirliktir. Farklı görev kritik sistemler için bir ürün ailesi planlandığında onları farklı hata yönetimi alt sistemleri ile desteklemek için bu çalışmaya gereksinim fark edilmiştir. Gerçek zamanlı bir olay işleme kural tabanlı dil ve onun işleme araçları, bu çalışma ve final katkısı sırasında, bu alana ithaf edilmiş bir gereksinim olarak tanımlanmışlardır. Dil gereksinimleri, çıkarım yetenekleri ve çok yüksek derecede beyan edilen mantık üzerinde yüksek talepleri içermezler, buna rağmen onun hesaplamalı platform düzeyindeki olaylarla ilgilenen çevredeki tepkisi önemlidir. Dil ve onun işlemcisi testlerle geçerli kılınmış ve literatürdeki uygun benzer sonuçlara dayandırılmış, özellikle geliştirme amacı düşünülecek olursa, üstün bir şekilde gerçekleştirilmiştir.