Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A rule based missile evasion method for fighter aircrafts

Savaş uçakları için füzelerden kural tabanlı bir kaçma yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176883 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a new guidance method for fighter aircrafts and a new guidance method for missiles are developed. Also, guidance and control systems of the aircraft and the missile used are designed to simulate the generic engagement scenarios between the missile and the aircraft. Suggested methods have been tested under excessive simulation studies.The aircraft guidance method developed here is a rule based missile evasion method. The main idea to develop this method stems from the maximization of the miss distance for an engagement scenario between a missile and an aircraft. To do this, an optimal control problem with state and input dependent inequality constraints is solved and the solution method is applied on different problems that represent generic scenarios. Then, the solutions of the optimal control problems are used to extract rules. Finally, a method that uses the interpolation of the extracted rules is given to guide the aircraft.The new guidance method developed for missiles is formulated by modifying the classical proportional navigation guidance method using the position estimates. The position estimation is obtained by utilization of a Kalman based filtering method, called interacting multiple models.

Summary:

Bu tezde, savaş uçakları ve füzeler için birer yeni güdüm yöntemi geliştirilmiştir. Ayrıca, füze ve uçak arasındaki jenerik angajman senaryolarının benzetimini yapmak için, füze ve uçağın güdüm ve kontrol sistemleri tasarlanmıştır. Önerilen yöntemler, benzetim çalışmaları ile yoğun bir şekilde test edilmiştir.Uçak için geliştirilen güdüm yöntemi füzelerden kural tabanlı bir kaçma yöntemidir. Füze ve uçak arasındaki bir angajman senaryosunda füzenin kaçırma mesafesinin olabildiğince artırılması gereği, bu yöntemi geliştirmenin amacını oluşturmaktadır. Bunun için, durum değişkenlerine ve girdilere bağlı eşitsizlik sınırlamaları olan bir optimal kontrol problemi çözülerek, jenerik senaryoları temsil eden birçok değişik durum için uygulanmıştır. Daha sonra, bu optimal kontrol problemlerinin çözümlerinden yola çıkarak birtakım kurallar çıkarılmıştır. Son olarak da, çıkarılan kuralları, ara değerleme yöntemi kullanarak uçağın güdüm işlevini yerine getiren bir yöntem önerilmiştir.Füzeler için geliştirilen yeni güdüm yöntemi, klasik orantısal seyrüsefer güdüm yönteminin, konum kestirim değerleri kullanılarak geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Konum kestirimi ise, Kalman süzgeci tabanlı, etkileşimli çoklu model yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.