Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

A. S. Byatt's Possession, The Djinn in The Nightingale's Eye, The Children's Book: The woman reader/writer's revising female identity

A. S. Byatt'in possession, The Djinn in The Nightingale's Eye, The Children's Book adlı eserleri: Kadın okur/yazarın kadın kimliğini yeniden inşası

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451663 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study investigates the role of reading and writing in the formation and definition of female identity in A.S. Byatt's three works. The study which also investigates intertextuality through fairy tales, short stories, poems, and myths emphasizes the importance of female tradition in literature. In the three works analyzed in this study, the female protagonists are portrayed as readers of not only texts embodying the values of a patriarchal culture but also texts that resist these values. The reading practices of the protagonists turn into a re-writing process during which woman identity is redefined.

Summary:

Bu çalışma, İngiliz yazar A.S. Byatt'ın üç eserinde kadın kimliğinin inşası ve tanımlanmasında okuma ve yazma eylemlerinin rolünü incelemektedir. Metinlerarasılığın, seçilen üç eserde masallar, kısa hikayeler, şiirler ve mitler üzerinden incelendiği tezde edebiyatta kadın geleneğinin önemi de vurgulanmaktadır. Seçilen yapıtlarda A.S. Byatt'ın kadın karakterleri gerek erkek egemen toplum yapısının değerlerini içerisinde barındıran gerekse bu dayatmacı değerlere karşı çıkan kadın geleneğinin metinlerini okuyan kişiler olarak resmedilmiştir. Kadın karakterlerin bahsedilen bu okuma eylemleri bir yeniden yazım sürecine dönüşmekte ve bu süreçte kadın kimliği yeniden tanımlanabilmektedir.