Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A scrupulous and silent rationalist: the architect Ayhan Tayman

Titiz ve sessiz rasyonalist: Mimar Ayhan Tayman

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 542521 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ayhan Tayman, studied architecture in the second half of the 1940's in the Istanbul Technical University and worked as an assistant of Paul Bonatz who dominated the architectural scene of the country as well as educational approach of the school. He participated extensively in architectural competitions in the 1950s, working with different partners including Enver Tokay. In the 1960's he was oriented towards a totally different field, constructing his own housing designs, working as a contractor-investor mainly on a flat for land basis. He archived his drawings carefully creating an important accumulation of professional documents from the 1960's and 1970's.

Summary:

Ayhan Tayman, 1940'ların ikinci yarısında İstanbul Teknik Üniversite'sinde mimarlık eğitimi gördü ve okulun eğitim yaklaşımı yanı sıra ülkenin mimarlık sahnesinde belirleyici bir konum üstlenen Paul Bonatz'ın asistanı olarak çalıştı. 1950'lerde, aralarında Enver Tokay'ın da bulunduğu farklı ortaklarla mimarlık yarışmalarına yoğun olarak katıldı. 1960'ların başında ise tümüyle farklı bir yönde, çoğunlukla kat karşılığı temelinde çalışan bir yatırımcı-yüklenici olarak, kendi inşa ettiği konut yapılarına yöneldi. Dikkatle arşivlediği çizimleri, 1960'lar ve 1970'lerin profesyonel belgeleri olarak önemli bir birikim oluşturuyor.