Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü

A Search for the foundations of natural law

Doğal hukukun temelleri üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123057 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz DOĞAL HUKUKUN TEMELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Tuncay, Serkan Yüksek Lisans, Felsefe Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Akın Ergüden Nisan 2002, 120 Sayfa Bu tez hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi tarihsel bir çerçeve içinde incelemekte ve bu iki alan arasında kaçınılmaz bir bağ olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır Tezin ilk üç bölümünde hukuk ve ahlak arasındaki zorunlu ilişkiyi sunabilmek için doğal hukuk düşüncesinin tarihsel gelişimi araştırılmıştır Dördüncü bölümde ise pozitivist teorilerin doğal hukuk teorilerine karşı geliştirdiği argümanlar tartışılmıştır Son bölüm bu iki teorinin aslında birbirini dışlayan teoriler olmadığı, aksine birbirleri ile bağdaşabilen teoriler olduğu düşüncesinin incelenmesine tahsis edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.