Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Bilgi Üniversitesi / Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Ekonomi Anabilim Dalı

A sector level analysis for macrovariables and stock indices in turkey

Makrogöstergeler ve stok getirileri ilişkisinin sektör bazında analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 628325 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The way of macroeconomical factors affect stock returns has been discussed for long time by investors. The paper aims to examine stock returns and macroeconomic variables relationship on sector level for Turkey by covering period of 2006:1 and 2018:12. The choosen domestic economical factors are exchange rate USD/TRY, consumer price index, industrial production and 1-year deposit rates ; international factors are US M2 money supply and 10-year treasury constant maturity rate. BIST00, service, industry, technology and financial sector indices are selected as endogenous variables in VAR model. The main findings are while exchange rate USD/TRY, 1-year deposit rate and US M2 money supply have negative effects on stock indexes; industrial production influence positively compatibly previous researhes. In addition, global factors found to be significant on returns like local factors. The test results also show that Turkish consumer price index and US long term treasury yield do not have any effect on chosen sector indices. Moreover, there is no bilateral correlation among BIST100 index and other sector indices between 2006-2018.

Summary:

Makroekonomik göstergelerin stok getirilerini nasıl etkilediği uzun zamandır tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2006-2018 yılları arasında BIST endeks getirileri ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi sektör bazında incelemektir. Tüketici fiyat endeksi, sanayi üretim endeksi, 1 yıllık mevduat faizi ve dolar kuru lokal faktörler olarak seçilirken, ABD M2 para arzı ve 10 yıllık hazine getiri oranları global faktörler olarak seçilmiştir. Vektör oto regresyon modelinde endojen değişkenler olarak BIST 100 endeksi, servis, sanayi, finans ve teknoloji sektör endeksleri kullanılmıştır. Sonuçlarda, önceki araştırmalara uyumlu şekilde, dolar kuru, faiz oranları ve para arzı stok getirilerini negatif olarak etkilerken, sanayi üretim endeksi pozitif olarak etkilemektedir. Bunun yanında, global faktörlerinde getiri üzerinde lokal faktörler gibi etkili olduğu görülmüştür. Tüketici fiyat endeksi ve ABD hazine getiri oranlarının stok getirileri üzerinde etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca 2006 ve 2018 yılları arasında BIST 100 ve diğer sektör endeksleri arasında ikili bir ilişkiye rastlanmamıştır.