Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A secure model for efficient live migration of containers

Etkin kapsayıcı canlı taşıması için güvenli bir model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 577476 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Cloud services have become increasingly widespread in the past decade due to their ability to reduce the complexity and cost of managing computers and networks ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bulut hizmetleri, bilgisayar ve bilgisayar ağlarının yönetme karmaşıklığını azaltma ve maliyetlerini düşürme yeteneklerinden dolayı son on yılda giderek yaygınlaşmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.