Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A secure wireless network architecture proposal to be used by governments in case of emergency situations

Olağanüstü durumlarda resmi kurumlar tarafından kullanılabilecek güvenli bir kablosuz ağ mimari önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201982 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Since wireless network technology has advanced swiftly and dropped in price, it became a widely used networking option among numerous organizations and even single home users. In spite of their widespread usage by private sector, wireless networks are still undesired alternative for the governments due to security concerns. Although wireless networks possessed lots of proven and documented security flaws at first, with the latest researches and developments this condition ameliorated by the time and wireless networks became much more robust to various security attacks. In this thesis, a secure wireless network architecture that will allow exchange of unclassified information, using 802.11 (Wi-fi) and 802.16 (WIMAX), will be proposed that could be established by governments in case of emergency situations, namely natural disasters or wars, where cable infrastructure becomes unavailable. Keywords: WLAN, WMAN, 802.16, 802.11, Wireless Security

Summary:

Kablosuz ağ teknolojisi, hızlı gelisiminden ve fiyatlarının düsmesinden dolayı pek çok kurulus ve hatta ev kullanıcıları arasında yaygın olarak kullanılan bir ağ seçeneği haline gelmistir. Özel sektör tarafından yaygın kullanımına rağmen, güvenlik endiselerinden dolayı kablosuz ağlar, resmi kurumlar tarafından halen tercih edilmeyen bir alternatif konumundadır. Kablosuz ağlar, ilk baslarda pek çok güvenlik açıklarına sahip olmalarına rağmen, son zamanlardaki arastırma ve gelistirmelerle bu durum zamanla iyilesmis ve kablosuz ağlar saldırılara karsı çok daha dirençli hale gelmistir. Bu tezde, resmi kurumlar tarafından, kablo altyapısının elverissiz hale geldiği doğal afet ve savaslar gibi olağanüstü durumlarda, 802.11 (Wi-fi) ve 802.16 (WIMAX) kullanılarak tesis edilebilecek ve gizlilik derecesi olmayan bilgilerin değisimini sağlayacak güvenli bir kablosuz ağ mimarisi önerilecektir. Anahtar Sözcükler: WLAN, WMAN, 802.16, 802.11, Kablosuz Ağ Güvenliği