Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

A semantic approach to the relationship between brand identity and exterior product design for visual brand recognition,through a case study on local commercial vehicle brand, TEMSA

Yerel ticari araç markası temsa üzerinde yapılan çalışma üzerinden, marka tanınırlığı için marka kimliği ve ürün dış tasarımı arasındaki ilişkiye yönelik anlambilimsel bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268238 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A corporation which is aiming to create a world class brand should evaluate its existing product portfolio as a first step to configure its future products better. Therefore, this study is performed with the collaboration of Temsa Global Company, who desires to create a global brand in the commercial vehicle area: Temsa. The aim of the study is to find out the relationship between the brand specific design characteristics and visual product design features with a semantic approach, through a case study on a local commercial vehicle manufacturer: Temsa Global Company.Keywords: brand identity, design characteristics, product semantics, visual brand recognition

Summary:

Dünya standartlarında bir marka yaratma hedefindeki bir kurum, ilk adım olarak gelecek ürünlerini daha iyi kurgulamak için mevcut ürün yelpazesini farklı açılardan değerlendirmelere tabi tutmalıdır. Bu nedenle bu çalışma, ticari araç sektöründe Temsa ismiyle global bir marka olma amacında olan Temsa Global A.Ş. işbirliği ile hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, markaya özgü tasarım özellikleri ile görsel tasarım özellikleri arasındaki ilişkiyi tasarımın anlambilimi bakış açısından, yerli bir ticari araç üreticisi olan Temsa Global A.Ş. üzerinde yapılan çalışmayla ortaya çıkarmaktır.Anahtar kelimeler: marka kimliği, tasarım özellikleri, ürün anlambilimi, görsel marka tanınırlığı