Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı

A semi-empirical method for estimation of maximum seismic shear strain in imperforated ground excited by vertically propagating shear waves

Düşey yönde ilerleyen kayma dalgalarıyla harekete geçen zeminlerde maksimum sismik gerilme tahmini için bir yarı ampirik yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463550 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Seismic design of underground structures requires calculation of the deformation in surrounding geological formations The seismic hazard on a site is usually expressed as a function of amplitude parameters of free-field motion Therefore, simplified relations between depth and parameters of ground motion are necessary for preliminary designs The objective of this study is to employ random vibration theory to develop a simple relationship between maximum shear strain (γmax), depth, and ground-motion intensity parameters related to seismic hazard The ground motion on surface, which is assumed as a stationary random process in the wide sense, is represented by a power spectral density function Considering one-dimensional shear-wave propagation, transfer functions between ground motion and γmax amplitude at any arbitrary depth is formulated ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yeraltı yapıların depreme dayanıklı tasarımında kullanılan basit yöntemler için, çevredeki jeolojik katmanlar üzerinde deformasyonların da hesaplanması gereklidir Derinlik ve zemin yüzeyindeki deprem hareketinin parametreleri arasında basitleştirilmiş ilişkiler ön tasarımlar için gereklidir Bu çalışmanın amacı, rasgele titreşim teorisi kullanılarak maksimum birim makaslama uzaması (max) , derinlik ve deprem tehlikesi parametreleri arasında bir ilişki geliştirmektir Geniş anlamda bir durağan süreç olarak kabul edilen yer hareketinin istatistiksel özellikleri bir güç spektrum yoğunluk fonksiyonu tarafından temsil edilmektedir Tek boyutlu kayma dalga yayılımı denklemleri dikkate alarak, zemin hareketi genlikleri ve max arasında bir ilişki geliştirilmiştir Zemin yüzeyinde kaydedilen ivmeler ile tanımlanan yatay deprem hareketleri kullanılarak katmanlı jeolojik oluşumların dinamik tepkisi ile basit teorik sonuçlar karşılaştırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.