Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bölümü / Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

A semismooth newton method for generalized semi-infinite programming problems

Genelleştirilmiş yarı sonsuz optimizasyon problemleri için yarı düzgün newton yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268823 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Semi-infinite programming problems is a class of optimization problems in finite dimensional variables which are subject to infinitely many inequality constraints If the infinite index of inequality constraints depends on the decision variable, then the problem is called generalized semi-infinite programming problem (GSIP) If the infinite index set is fixed, then the problem is called standard semi-infinite programming problem (SIP) In this thesis, convergence of a semismooth Newton method for generalized semi-infinite programming problems with convex lower level problems is investigated ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yarı sonsuz programlama problemleri, sonlu değişken üzerinde sonsuz eşitsizlik kısıtlamaları olan optimizasyon problemleridir Eşitsizlik kısıtlamalarının sonsuz indeks kümesi optimizasyonun yapıldığı değişkene bağlı ise problem genelleştirilmiş yarı sonsuz optimizasyon problemi olarak adlandırılır Sonsuz indeks kümesi sabit bir küme ise standart yarı sonsuz optimizasyon problemi olarak adlandırılır Bu tezde, genelleştirilmiş yarı sonsuz optimizasyon problemlerinin konveks alt seviye problemi olanlar için yarı düzgün Newton yönteminin yakınsaklığı incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.