Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

A sensitive and selective ratiometric near IR fluorescent probes for zinc and mercury ions based on the distyryl-bodipy fluorophore

Çinko ve civa iyonları için di-stiril bodipy floroforuna dayalı hassas ve seçici oransal yakın kızıl ötesi floresans probları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255315 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Near-IR dyes that absorb and emit in the red visible or near-IR regionhave attracted great interest in the fields of medicinal chemistry andbiochemistry for the last few decades. This interest is due to the multiplenotes of metal ions in biological and enviromental processes. Therefore thedevelopment of cation selective and sensitive sensors have been a hotsubject for many researchers. Consequently, fluorescence based sensorsare the most efficient and favorable ones among its counterparts in the fieldof sensor research.In this study, we have targeted to synthesize BODIPY based near-IRdyes as a selective fluorophore for Zn (II) and Hg (II) cations. We have alsodemonstrated that the versatile BODIPY fluorophore can be functionalized forlong wavelength emission on the 3 and 5 position of the BODIPY core withmultiple and distinct functional groups in a stepwise manner. Thus we areable to link two BODIPY cores with a different absorption wavelengths toeach other first time with click chemistry strategy to generate a chemosensorfor Hg (II) cation.

Summary:

Son yıllarda, kırmızı görünür ya da yakın-IR bölgede yayan ve absorbeeden yakın-IR boyalar, tıbbi kimya ve biyokimya alanlarında büyük ilgiçekmiştir. Bu ilgi, biyolojik ve çevresel süreçlerindeki metal iyonlarının çeşitlinotlarından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı katyon oluşumunda seçici veduyarlı sensörler her zaman birçok araştırmacı için ilgi çekici bir konuolmuştur. Sonuç olarak, algılayıcı alanındaki araştırmalar arasında, floresantabanlı algılayıcılar benzerlerine kıyasla en verimlisi ve en uygun olanlarıdır.Bu çalışmamızda Zn (II) ve Hg (II) katyonları için seçici bir florofor olanBODIPY tabanlı yakın-IR boyaların sentezlenmesini hedefledik. Ayrıca çokyönlü BODIPY floroforu 3 ve 5 pozisyonlarından uzun dalga boyu emisyoniçin basamak basamak birden çok ve farklı fonksiyonel gruplar ilefonksiyonlabileceğini gösterdik. Bu çalışmada ayrıca farklı soğurma dalgaboyuna sahip iki BODIPY çekirdeği Hg (II) katyonuna uygun bir moleküleralgılayıcı oluşturmak için birbirlerine ilk kez Click kimyası stratejisi ilebağlanmıştır.