Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Serial solution of wave equation in inhomogenous waveguides

Dalga denkleminin homojen olmayan dalga kılavuzlarında seri çözümü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119309 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SERIAL SOLUTION OF WAVE EQUATION IN INHOMOGENEOUS WAVEGUIDES Aydın, Evren M S c, Department of Physics Supervisor: Assoc Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz DALGA DENKLEMİNİN HOMOJEN OLMAYAN DALGA KLAVUZLARINDA SERİ ÇÖZÜMÜ Aydın, Evren Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.