Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Serial two-echelon inventory system with waiting time restriction

Bekleme zamanı kısıtlı, seri, iki aşamalı envanter modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119098 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SERIAL TWO-ECHELON INVENTORY SYSTEM WITH WAITING TIME RESTRICTION Doğru, Mustafa Kemal M S , Department of Industrial Engineering Supervisor: Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz BEKLEME ZAMAN KISITLI, SERİ, İKİ AŞAMALI ENVANTER MODELİ Doğru, Mustafa Kemal Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Tez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.