Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A shift in the tradition of humour magazines in Turkey: The case of l-Manyak and Lombak

Türk mizah dergileri geleneğinde bir değişim: l-Manyak ve Lombak örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204650 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to analyze the humour magazines L-Manyak and Lombak as constituting a shiftin the tradition of humour magazines in Turkey It evaluates these magazines in their historical,political and cultural contexts It argues that regardless of their apolitical stance, thesemagazines have an attitude of symbolic resistance to the the signifying practices of thedominant culture, like a youth subculture It discusses the humour style of these magazines interms of their relationship with the neighbourhood of Cihangir; American underground comix,Punk subculture and Bakhtin?s concept of grotesque realism ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma mizah dergileri L-Manyak ve Lombak'ı, Türkiye'deki mizah dergiciliği geleneğiiçinde bir değişim teşkil eden yayınlar olarak incelemeyi amaçlamaktadır Burada, söz konusudergiler tarihsel, siyasi ve kültürel bağlamları içinde değerlendirilmiştir Çalışmanın iddiası, budergilerin, apolitik duruşlarına rağmen, bir gençlik altkültürü gibi, baskın kültüre karşı sembolikbir direniş sergiledikleri yönündedir Çalışma, bu dergilerin mizah tarzlarını Cihangir semti,Amerikan underground çizgi romanları, Punk alt kültürü ve Bakhtin'in grotesk gerçekçilikkavramı ile olan ilişkileri çerçevesinde ele almaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.