Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Sign based phrase structure gremmar for Turkish

Türkçe için im temelli öbek yapısal sözdizimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 56627 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study analyses Turkish syntax from an informational point of view Sign based linguistic representation and principles of HPSG (Head-driven Phrase Structure Gram mar) theory are adapted to Turkish The basic informational elements are nested and inherently sorted feature structures called signs In the implementation, logic programming tool ALE - Attribute Logic Engine - which is primarily designed for implementing HPSG grammars is used A type and structure hierarchy of Turkish language is designed Syntactic phenomena such as sub- categorization, relative clauses, constituent order variation, adjuncts, nominal predi cates and complement-modifier relations in Turkish are analyzed ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, Türkçe sözdizimi bilgiye dayalı bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir İme dayalı dilbilimsel gösterim ve HPSG ( Baş-sürümlü Öbek Yapısal Dilbilim) kuramı Türkçe'ye uyarlanmıştır HPSG, dildeki nesnelerin bilgisel içerikleriyle gösterimine dayanan çağdaş bir sözdizimi ve anlambilim kuramıdır Temel bilgi öğesi im denilen içice ve kalıtsal türlendirilmiş özellik yapılarıdır Uygulamada mantık programlama dili olarak özellikle HPSG uygulamaları için tasarlanmış olan ALE kullanılmıştır Türkçe'deki dil öğelerinin bir tür ve yapı tanımı yapılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.