Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A simple seismic performance assessment technique for unreinforced brick masonry structures

Tuğla yığma yapılar için basit bir deprem performansı değerlendirme yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268929 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There are many advantages of masonry construction like widespread geographic availability in many forms, colors and textures, comparative cheapness, fire resistance, thermal and sound insulation, durability, etc For such reasons, it is still a commonly used type of residential construction in rural and even in urban regions ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yığma yapıların, ısı ve ses izolasyonuna sahip olması, göreceli olarak ekonomik olması, yangına karşı dayanıklılığı, her türlü form, şekil ve renkte üretilebilmesi gibi pek çok avantajı bulunmaktadır Bundan dolayı bu yapılar hem kırsal hem de kentsel alanlarda hala çokça tercih edilmektedirler Maalesef bu tip yapıların deprem yer hareketi etkisi altındaki davranışları karmaşık malzeme özelliklerinden dolayı tam olarak açıklanamamıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.