Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

A sine qua non of war and peace in the middle east: Syria

Ortadoğu'da savaşın ve barışın olmazsa olmazı: Suriye

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147620 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SINE QUA NON OF WAR AND PEACE IN THE MIDDLE EAST: SYRIA Özen, Berna M. Sc, Department of International Relations Supervisor: Prof. Dr. İhsan D. Dağı September 2004, 199 pages The objective of this thesis is to analyze the place of Syria in the Arab-Israeli conflict and in the Middle East peace process in the period between the 1948 war and 2000. In this context, the aim is to find out an answer to the question of how Syria acquired its central place in the conflict and a critical role in the peace process. Accordingly, the thesis consists of three main parts. In the first part of the study, the central place of Syria in the wars against Israel is examined. In the second part of the study, the challenges Syria faced during the 1980s and 1990s, and how these challenges affected the Syrian position in its relations with Israel are discussed. In the third part, the critical role of Syria in the bilateral negotiations between Syria and Israel is scrutinized. Finally, this thesis is concluded in with the developments occured in the Middle East in the period between 2000 and today. Key words: Arab-Israeli Conflict, Middle East Peace Process, Bilateral Negotiations between Syria and Israel, Hafız Asad IV

Summary:

öz ORTADOĞU'DA SAVAŞIN VE BARIŞIN OLMAZSA OLMAZI: SURİYE Özen, Berna Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. İhsan D. Dağı Eylül 2004, 199 sayfa Bu çalışmanın amacı, Arap-îsrail çatışmasında ve Ortadoğu Banş sürecinde Suriye'nin yerini 1948 ile 2000 yıllan arasındaki zaman diliminde incelemektir. Bu bağlamda, amaç Suriye'nin Arab-İsrail çalışmasındaki merkezi yerini ve Ortadoğu Banş sürecindeki kritik rolünü nasıl kazandığı sorusuna cevap bulmaktır. Tez üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Suriye'nin Arab-İsrail çalışmasındaki yeri irdelenecektir. İkinci kısımda, Suriye'nin 1980'lerde ve 1990'larda karşılaşmış olduğu problemler ve bu problemlerin Suriye'nin İsrail'e karşı duruşunu nasıl etkilediği tartışılacaktır. Üçüncü bölümde, Suriye'nin İsrail ile olan ikili görüşmelerinde oynadığı kritik rol mercek allına alınacaktır. Bu çalışma, 2000'den günümüze kadar geçen süreçte Ortadoğu'da yaşanan olaylar çerçevesinde, Suriye'nin bölge banşı için rolünün değerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Arap-îsrail Çatışması, Ortadoğu Banş Süreci, Suriye-İsrail İkili Görüşmeleri, Hafız Esad.