Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A single Chinese Postman Problem with two objectives

İki amaçlı tek Çinli Postacı Problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416654 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The Chinese Postman Problem (CPP) is an arc routing problem in which a single postman serves a number of streets starting from a post office The postman has to visit the households on each street in his route, delivering and collecting letters and then returning to the post office The single objective CPP minimizes the total cost of the travel The multi-objective CPPs consider other attributes like total distance and total time, etc In this thesis, we consider a multi-objective CPP where each street is represented by two weights, like cost and distance We propose a branch and bound algorithm that generates all efficient points with respect to the total cost and total distance criteria Our algorithm benefits from the optimal solutions of the linear programming relaxations in defining the branching scheme and providing lower and upper bounds Our extensive computational results show that our algorithm generates the efficient solution set for large-sized problem instances in reasonable time ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Ayrıt rotalama problemlerinden biri olan Çinli Postacı Problemi, tanımlanan ağ üzerinden tüm bağlantıların tek bir postacı tarafından, mektupların dağıtılıp toplanması için ziyaret edilerek, başlangıç noktasına dönmesi problemi olarak tanımlanabilir Tek amaçlı Çinli Postacı Problemi, toplam seyehat maliyetini en aza indirgemektedir Çok amaçlı Çinli Postacı Problemi ise toplam mesafe, toplam zaman vb gibi diğer özellikleri de dikkate almaktadır Bu tezde, her bağlantı için maliyet ve uzunluk olmak üzere iki özellik tanımlanan çok amaçlı Çinli Postacı Problemi incelenmiştir Toplam maliyet ve toplam mesafe kriterlerine göre tüm etkin çözümleri üreten bir dal-sınır algoritması tanımlanmıştır Algoritmamız lineer programlama gevşetim yöntemleri kullanılarak üretilen etkin alt ve üst sınırlar kullanmaktadır Deneysel sonuçlarımız, büyük boyutlu problemler için etkin çözüm setinin makul sürelerde üretilebileceğini göstermiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.