Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı

A sociological analysis of female criminals in the Denizli Open Prison

Denizli Açık Cezaevi'ndeki kadın suçluların sosyolojik bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227618 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study, through a questionnaire and in-depth interviews, aims to to make a sociological analysis of female criminals in the Denizli Open Prison, including their demographic characteristics, family structures, committed crimes and the factors that led to their criminal acts The questionnaire, composed of 57 questions, has been evaluated in the SPSS program, and in-depth interviews were done with 6 female criminals for a detailed analysis of why the female criminals committed crimes and the factors that led to their behavior ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma yapılan anket ve derinlemesine mülakatlar aracılığıyla Denizli Açık Cezaevinde bulunan kadın suçluların demografik özellikleri, aile yapıları, işledikleri suçları ve suç işlemelerine neden olan faktörler hakkında sosyolojik bir analiz yapmayı amaçlamaktadır 57 sorudan oluşan anket formu SPSS Programında değerlendirilmiş, kadın suçluların neden suç işledikleri ve suç işlemelerine sebep olan faktörlerin daha detaylı bir analizi için 6 tane kadın mahkûmla derinlemesine mülakat yapılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.