Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Sociological analysis of the discursive formation of life sciences and the nation building project in Turkey

Türkiye'de yaşam bilimlerinin söylemsel oluşumu ve uluslaşma projesinin sosyolojik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93971 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE DISCURSIVE FORMATION OF LIFE SCIENCES AND THE NATION BUILDING PROJECT IN TURKEY Avar, Adile Ph D , Department of Sociology Supervisor: Assoc Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz TÜRKİYE'DE YAŞAM BİLİMLERİNİN SÖYLEMSEL OLUŞUMU VE ULUSLAŞMA PROJESİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ Avar, Adile Doktora, Sosyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.