Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü

A sociological profile of street children in Ankara

Ankaradaki sokak çocuklarının sosyolojik profili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227672 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis draws a profile of children who work/ live on the streets of Ankara relying on children?s life histories and social workers? opinions about the situation in the context of Social Exclusion. Social is a new concept, was first used in 1960?s around Europe in order to define the groups, who are faced to material and socio-cultural deprivation due to the difficulties experienced by the Welfare States. This study assumes that street children can be explained in the context of social exclusion. Employing qualitative methods, this study main aim of this study is to understand the reasons for children to start working on street. After the introductory chapter, Chapter II provides a theoretical framework, in which street children and the concept of social exclusion are examined. Chapter III focuses on the findings from the life histories of children who work/live on streets of Ankara. Chapter IV contains the information about the interviews with social workers and a comparison part, in which two types of information, is analyzed in the context of Social Exclusion.

Summary:

Bu çalışma, Ankara'da sokakta çalışan veya yaşayan çocukların bir profilini çizebilmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda, çocukların hayat hikayeleri ve Sosyal Hizmet Uzmanları ile yapılan derinlemesine mülakatlardan faydalanılarak, sokak çocukları Sosyal Dışlanma Kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Sosyal Dışlanma 1960'lı yıllar Avrupa'sında, materyal ve sosyo-kültürel anlamda yoksun grupları tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bu çalışma, niteliksel araştırma metotlarını kullanarak çocukları sokakta yaşamaya ve çalışmaya iten nedenlerin Sosyal Dışlanma ile açıklanabileceği varsayımı ile gerçekleştirilmiştir. Giriş bölümünün ardından, İkinci Bölüm Sosyal Dışlanma ile ilgili kuramsal çerçeveyi çizmekte. Üçüncü Bölüm, Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların hayat hikayelerine odaklanırken, dördüncü bölüm sosyal hizmet uzmanları ile yapılan derinlemesine mülakatlardan elde edilen bilgileri sunduktan sonra bu bilgileri hayat hikayeleriyle karşılaştırarak, genel olarak çocukların sokakta bulunma ve çalışma nedenlerini Sosyal Dışlanma çerçevesinden anlamaya çalışmakta.